Schoolgids

De schoolgids geeft u een indruk over de gang van zaken op De Bron. In deze gids beschrijven wij onder andere de manier waarop wij werken, de sfeer binnen onze school en waar wij als school voor staan. De gids is tot stand gekomen in overleg met het team, de medezeggenschapsraad en de ouderraad. Ook vindt u een bijdrage van het bestuur van de Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs (PCBO) Delft, waar onze school deel van uitmaakt.

De schoolgids van De Bron wordt geregeld aangepast en vastgesteld in de medezeggenschapsraad.

De schoolgids is bestemd voor ouders die kinderen op onze school hebben maar ook voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind. Actuele informatie verkrijgt u middels regelmatig verschijnende nieuwsbrieven.

Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier en interesse zult lezen. Vanzelfsprekend zijn wij altijd bereid een mondelinge toelichting te geven.

Klik hier voor de schoolgids 2018-2019