Zo gaan we met elkaar om

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. We willen op De Bron alle kinderen een gevoel van veiligheid bieden, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met plezier naar school te gaan.

De school heeft de inspanningsverplichting om pestgedrag te voorkomen en aan te pakken door het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat waarbinnen pesten als ongewenst gedrag wordt ervaren en in het geheel niet wordt geaccepteerd. Als pesten en pestgedrag plaatsvindt, ervaren we dat als een probleem op onze school. Zowel voor de leerkrachten als de ouders, de kinderen, de gepeste kinderen, de pesters, de meelopers en de ‘zwijgende’ groep kinderen.

Onze aanpak is gericht op het voorkomen van pesten. De Bron heeft hiervoor een zogenoemd pestprotocol ontwikkeld, dat u hier kunt bekijken.