OR

De ouderraad wordt gevormd door een groep enthousiaste ouders die meedenken en meewerken om een groot aantal zaken met het team te regelen. De belangrijkste taak van de raad is het, in overleg met het team, organiseren van activiteiten in de school zoals diverse sportactiviteiten, festiviteiten en de schoolreis.
OR