MR

Bij wet is vastgesteld dat iedere school een medezeggenschapsraad dient te hebben. Onze raad bestaat uit drie vertegenwoordigers van de ouders en drie leden van het personeel. Samen bespreken ze zaken op bestuurlijk niveau.

De MR moet door het bestuur geraadpleegd worden, voordat het besluiten neemt over voor de school en/of de leerkrachten belangrijke zaken. De MR kan ook gebruik maken van haar recht om voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het bevoegd gezag.

De MR vergadert zes keer per jaar.