Over De Bron

De Bron is een van de scholen van de Stichting SCO Delft en omstreken. Het credo van de stichting is: bedoeld om te schitteren. Dat betekent voor De Bron dat wij een school willen zijn met voor ieder kind een toegevoegde waarde.

De basis van deze toegevoegde waarde is het christelijk geloof met zijn waarden, normen, rituelen en verhalen. Het Team_2014motto van De Bron komt voort uit het credo van de stichting: een schitterende school voor ieder kind. Alle kinderen die aan onze zorg worden toevertrouwd, krijgen de persoonlijke aandacht die ze nodig hebben, zonder het belang van de groep uit het oog te verliezen.

Wij willen dat de school een veilige plaats is waar kinderen graag zijn en waar zij met elkaar leren en spelen. Wij werken aan een rustige, gezellige en open sfeer in de klas en in de school. Zorg, respect en waardering voor elkaar en voor de wereld om ons heen zien wij als een belangrijke opdracht voor kinderen, ouders en leerkrachten, omdat dit de basis is voor een goed leefklimaat. Dit laten we zien door onze waarden en normen te ontlenen aan de Bijbel. BRON-nen is de paraplu die ons helpt vorm te geven aan die waarden en normen: Beleefd, Rustig, Ook aardig en netjes.

De uitwerking van BRON-nen vindt u onder het tabblad pestprotocol.