Bewegingsonderwijs

De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week een les bewegingsonderwijs. De lessen worden gegeven door meester Nick. Ze duren 45 minuten en zijn erop gericht om de leerlingen bekwaam te maken om deel te nemen aan de bewegingscultuur. Naast motorische vaardigheden wordt er aandacht besteed aan sociale en cognitieve vaardigheden. BewegingsonderwijsBewegen bestaat immers niet alleen uit het leren van motorische vaardigheden maar ook om met elkaar leren te bewegen. Wij vinden het ook belangrijk dat de kinderen iets leren over het bewegen.

Per les worden er vaak meerdere activiteiten tegelijk aangeboden waarin we proberen om de kinderen ‘op maat’ te laten bewegen. Dit doen we door zoveel mogelijk te differentiëren binnen de lessen.

De kinderen die wat moeite hebben met het niveau van de groep mee te komen, kunnen MRT krijgen. Dit staat voor motorisch remedial teaching. Deze kinderen krijgen per week 35 minuten ‘extra’ gym. Tijdens de MRT krijgen ze in kleine groepjes wat extra aandacht om bepaalde vaardigheden te leren. We proberen op deze manier de motorische ontwikkeling positief te beïnvloeden.

Bewegingsonderwijs 2015