In de groepen 3 t/m 8 wordt er meer klassikaal gewerkt. Er wordt veel aandacht besteed aan basisvaardigheden, die tot uiting komen in de hoofdvakken rekenen, lezen, taal, spelling en schrijven. Gedurende de schoolcarrière komt er steeds meer aandacht voor biologie, verkeer, aardrijkskunde, geschiedenis en Engels.

Op De Bron is ruime aandacht voor muziek, tekenen en handvaardigheid, gemiddeld zo’n drie uur per week. Daarnaast maken wij gebruik van het aanbod van de Vrije Academie. Zij bieden ons leskisten, theatervoorstellingen, films en museumbezoeken aan. Door het aanleren van technieken en het kennismaken met kunstzinnige uitingen proberen wij kinderen enthousiast te maken hun eigen creativiteit te ontwikkelen.

Techniek is een onderdeel van oriëntatie van mens en wereld, naast natuur, geschiedenis en aardrijkskunde. We creëren een rijke leeromgeving die voor de leerlingen herkenbaar is, want techniek is een onderdeel van hun leefomgeving en belevingswereld. Het geven van techniekonderwijs kan heel uitnodigend zijn en leiden tot allerlei interessante ontdekkingen. In deze lessen leren kinderen al doende logisch nadenken en probleemoplossend handelen, onderzoeken, reflecteren en samenwerken.

Bij het lesgeven is een goede methode belangrijk. Voor het kiezen van een nieuwe methode laten we ons goed informeren door scholen die de methode al wat langer gebruiken, we vragen zichtzendingen aan die we grondig bestuderen en soms wordt de hulp van de onderwijsbegeleidingsdienst ingeroepen. Het moment van invoeren van een nieuwe methode wordt altijd in de nieuwsbrief aangekondigd. Op de informatieavonden kunt u onze methoden inzien.