Groep 8 2016-2017

Het laatste jaar is aangebroken! Na heel wat jaren op De Bron komt nu dan toch het eind in zicht. Voor de één kan dat niet snel genoeg zijn, de ander zou hier best nog even willen blijven. Natuurlijk gaan we ons voorbereiden op de grote stap naar het voortgezet onderwijs. We bezoeken scholen en praten veel over wat er straks zal veranderen, maar we zijn hier nog niet klaar!
groep-8

In groep 7 is voor veel vaardigheden de basis gelegd waar we in groep 8 de verdieping in aanbrengen. Bij rekenen zal de nadruk liggen op het kunnen werken met het metriek stelsel, breuken en procenten. Ook onderhouden we de vaardigheden van het cijferen, bv de staartdeling. Het vervoegen van werkwoorden komt bij spelling veelvuldig aan bod. Ook maken we kennis met de rijke hoeveelheid leenwoorden in onze taal. Bij taal werken we thematisch aan o.a. woordenschat, taal- en redekundig ontleden, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid.´s Ochtends werken we voornamelijk op de tablet. Snappet biedt de mogelijkheid om de vakken taal, rekenen en spelling op gedifferentieerd niveau te verwerken. Door data te verzamelen stemt Snappet de opgaven af op het niveau van het kind. De instructie blijft natuurlijk in handen van de leerkracht. Bij de zaakvakken kijken we rond in de wereld. Welke ontwikkelingen zien we om ons heen? Wat leert de geschiedenis ons? Burgerschapsvorming leert ons betekenisvol lid van de samenleving te zijn. In het klein in ons gezin en in de klas, in het groot gericht op onze plek in de maatschappij. We leren mensfiguren en portretten tekenen. We maken muziek op de blokfluit en leren zo de maatsoorten en verschillende noten lezen. Wetenschap en technologie helpen ons vaardigheden te ontwikkelen waarmee we zelfstandig op onderzoek uit kunnen gaan. Hoe zuiver je slootwater? Hoe maak je de beste bellenblaas? Tijdens het vak godsdienst horen we de eeuwenoude verhalen die ons vertellen wat het plan van God met mensen is. Deze boodschap, hoe oud ook, blijft actueel!

And last but not least… English. We learn how to express ourselves in this foreign language. Writing is important as well. Increasing our vocabulary helps us communicate with each other.

En de werkelijke finale….een spetterende musical tijdens een feestelijke afscheidsavond.

Het laatste jaar….let’s make it one we will never forget!

 Juf Karin en juf Michèle

groep-8-1