Groep 7-8 2018-2019

Welkom op de pagina van groep 7/8 waar 18 leerlingen in zitten, die allemaal uniek zijn. Een combinatiegroep die dit jaar voor het eerst in deze samenstelling bij elkaar zitten, 11 leerlingen van groep 8 en 7 leerlingen van groep 7.Wanneer wij de regels van het “BRON.nen” goed toepassen, hebben we het allemaal naar ons zin en leren we ook beter. Als we zo denken dan wordt het een gigantisch jaar waarin we in een ontspannen sfeer heel veel gaan leren.

Dit schooljaar staat in het teken van uitdagingen en mijlpalen voor beide groepen. Denk hierbij bijvoorbeeld voor groep 8 aan het kamp, de musical en de eindtoets met het bijbehorende advies, voor groep 7 het theoretisch/praktisch verkeersexamen en het preadvies.

We beginnen de dag met lezen, behalve maandagmorgen want dan hebben we kringgesprek over de belevenissen van het weekend. Alle dagen staat er rekenen en taal op het programma naast nog veel meer vakken. Met aardrijkskunde gaan we weer een stuk verder de wereldbol verkennen, geschiedenis staat in het teken van heden en verleden, bij natuur/techniek wordt er naast de theorie ook praktische werkvormen toegepast. De werkstukken en de spreekbeurt komen ook dit jaar weer langs en worden de ICT-vaardigheden naar een hoger plan gebracht. De groep krijgt ook nog Engels, verkeer, technisch lezen, burgerschap, sociale vaardigheden en creatieve vakken zoals muziek, tekenen en handvaardigheid. De gymles wordt dit jaar verzorgd door meester Eric.

Naast dit drukke aanbod zijn er ook nog leuke uitstapjes naar o.a. de VAK en bezoekt groep 8 ook verschillende VO-scholen. Enkele kinderen uit groep 8 mogen alvast lessen volgen op het CLD om de sfeer te proeven.

Aan het begin van de les stellen we ons een doel en proberen deze te halen. Iedereen kan en mag een ander doel hebben, doelen kunnen bijgesteld worden. Het is iedere keer weer spannend of je het doel verbeterd. En aan het begin van de week beoordelen de kinderen zelf welke doelen verbeterd kunnen worden of welke doelen nog niet behaald zijn. Aan het eind van de week evalueren we het resultaat.

We werken met alle vakken in niveaugroepen. Na de korte instructie gaan kinderen aan het werk. Kinderen die behoefte hebben aan extra uitleg gaan met de leerkracht aan de slag, klassikaal en/of met de juf aan de instructietafel.

In de groep werken we met een groen/rood kaartje. Groen dan kan je doorwerken en rood dan is er een probleem. Zo weet de juf waar hulp geboden moet worden.

Schooljaar 2018-2019 is een spannend en druk jaar. Samen maken we er een fijn en leerzaam jaar van.

Juf Christa & Juf Janine