Groep 7 2017-2018

WELKOM OP DE WEBPAGINA VAN GROEP 7

We zijn een hele leuke klas van 26 kinderen die er een waanzinnig mooi jaar van gaan maken. Dat doen we door samen te werken, te leren en te vieren. We zijn zorgzaam voor elkaar en zien de spannende taken in groep 7 als uitdagingen.

Snappet maakt het werken in de klas revolutionair. De kinderen verwerken hun opdrachten op een tablet die ervoor zorgt dat elke leerling op zijn eigen niveau kan werken. Op het digibord kan de leerling zijn vorderingen volgen.
We werken met alle basisvakken in drie niveaugroepen. Na de korte instructie kunnen de kinderen aan de slag met hun les- en leerdoelen. De groep die meer instructie nodig heeft, krijgt daarna klassikale instructie. Als het zelfstandig werken gaat starten, loopt de leerkracht een vaste route door de klas. Daarna krijgt een klein groepje leerlingen intensieve begeleiding aan de instructietafel.

Ook dit jaar hebben we elke week Engels met de methode Backpack. Nieuw is de methode Geschiedenis en Natuur. We leren over het heden en verleden met uitdagingen die liggen in een grote variatie aan werkvormen. We werken twee keer per week met de methode Nieuwsbegrip XL voor Begrijpend Lezen. De eerste les is gerelateerd aan een actueel nieuwsonderwerp en de tweede les geeft verdieping aan de nieuw geleerde vaardigheid.

Culturele uitstapjes, VAK-lessen, het project ‘Ik eet het beter’, schaatsen, het verkeersexamen en nog vele activiteiten zullen ook dit jaar op het programma staan. De creatieve vakken komen elke week aan bod: Muziek, Handvaardigheid, Techniek en Tekenen.

Tegen het einde van het schooljaar krijgen de kinderen een preadvies voor het Voortgezet Onderwijs. Ouders worden hier intensief bij betrokken.

Het schooljaar 2017-2018 gaat een uitdagend jaar worden. Kijk regelmatig op de website en op Facebook, want na elke bijzondere activiteit zullen de foto’s snel volgen.     

Veel plezier dit jaar!

Meester Joost