Groep 7 2016-2017

Wat leuk dat u een kijkje neemt op de pagina van groep 7.

Dit schooljaar hebben wij ontzettend veel werk te doen, dus we zullen ons zeker niet vervelen. Naast de Cito-Entreetoets en het Verkeersexamen staan ook het maken van een werkstuk en het geven van een spreekbeurt op het programma.

Iedere ochtend beginnen wij met een les technisch lezen op de Snappet. Op maandagen volgt hierna een kringgesprek over het weekend. Verder zijn rekenen, taal en spelling dagelijks terugkerende vakken. Ook deze vakken verwerken wij, na een klassikale instructie, op de Snappet. Wanneer kinderen klaar zijn met de les kunnen zij per vakgebied verder werken aan hun persoonlijke leerdoelen.groep-7

Voor het vak begrijpend lezen gebruiken wij de methode Nieuwsbegrip. Iedere week behandelen we een actuele tekst waarbij de kinderen verschillende strategieën leren en inoefenen om de tekst zo goed mogelijk te kunnen begrijpen. Aansluitend bekijken we een filmpje van het Jeugdjournaal over het onderwerp van de tekst.

Aan de hand van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur leren we een heleboel over de wereld om ons heen. En tijdens Engels leren we niet alleen een hoop woordjes, maar vooral ook hoe we deze woordjes in zinnen kunnen verwerken. Zo spreken we aan het einde van dit schooljaar een behoorlijk woordje over de grens.

Voor het vak levensbeschouwing gebruiken we de methode Trefwoord. Binnen deze methode komen onderwerpen aan de orde die gebaseerd zijn op verhalen uit de Bijbel. Daarnaast leren de kinderen ook over andere geloven en worden ze uitgedaagd om zelf keuzes te maken voordat ze zullen handelen. Dit geeft de kinderen houvast, vertrouwen en perspectief op weg naar de toekomst.

Naast alle bovengenoemde vakken is er ook veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiervoor gebruiken wij de methode Goed gedaan! Deze methode besteedt aandacht aan inzichten en vaardigheden die de kinderen nodig hebben om zich op een succesvolle manier te ontwikkelen tot een goede (wereld)burger. Buiten de methode om wordt uiteraard ook in alledaagse situaties veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Samen maken we er een goed en leerzaam jaar van!

Juf Ann & Juf Astrid

groep-7-1