Groep 6 2018-2019

Het schooljaar is van start gegaan! Onze groep bestaat uit 23 lieve, grappige, enthousiaste en leergierige kinderen.
Er zijn twee leerkrachten: Joost (werkt op maandag) en Carolien (werkt op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag). Op dinsdag hebben we een MBO stagiaire in de groep.
We hebben een start gemaakt met Snappet. Volgens de kinderen is het werken op de Snappet veel leuker dan het werken uit een boek of in een schrift. Toch werken we ook nog wel uit de boeken.
 
Gedurende de week komen er verschillende vakken aan bod. Iedere dag aan het begin van de ochtend doen we een activiteit uit Trefwoord, onze Godsdienstmethode. We besteden elke dag veel tijd aan Taal, Spelling en Lezen. Iedere dag houden we ons minimaal een uur bezig met Rekenen. Daarnaast hebben we vakken als Schrijven, Verkeer, Engels, Crea, Natuur, geschiedenis, aardrijkskunde, begrijpend lezen, technisch lezen en Goed Gedaan (sociale vaardigheden). Twee keer per week hebben we Gym van vakleerkracht Nick.
 
Tussen de lessen door besteden we ook ruimschoots aandacht aan bewegen met programma’s als Fit en Vaardig en Smartbreaks en natuurlijk is er ook de pauze waarin we een kwartier naar buiten gaan.
 
We kijken uit naar een goed schooljaar met ons motto: Iedereen mag er zijn, wij zijn oké, wij zijn groep 6! 
 
Groeten,
Joost en Carolien