Groep 6 2016-2017

Welkom op de pagina van groep 6, waar 25 leerlingen in zitten, die allemaal uniek zijn. Wanneer wij de regels van het “BRON-nen” goed toepassen, hebben we het allemaal naar ons zin en leren we beter. Vanuit die gedachte wordt het dus een gigantisch jaar, waarin we in een ontspannen sfeer heel veel gaan leren.
groep-6

We beginnen de dag met lezen, behalve maandagmorgen want  dan hebben we kringgesprek over de belevenissen van het weekend. Alle dagen staat er rekenen en taal op het programma naast nog veel meer vakken.  Vorig jaar is er een begin gemaakt met aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Hier gaan we dit jaar mee verder. Toetsen worden in dit schooljaar thuis geleerd. We leren de kinderen gebruik  te maken van een agenda, zodat ze ook weten wanneer de toetsen plaatsvinden. Nieuw in groep 6 is het werken met de Snappet, een tablet waar taal, rekenen, spelling, technisch lezen en burgerschap  op wordt gemaakt. Ook wordt er dit jaar een werkstuk op de computer gemaakt.  Er wordt een  spreekbeurt gehouden, die op school met hulp van de leerkracht gemaakt wordt. We maken daarbij gebruik van een Power Point Presentatie. Het maken van zo’n presentatie word took aangeleerd. De groep krijgt daarnaast Engels, verkeer, sociale vaardigheden, techniek en creatieve vakken zoals muziek, tekenen en handvaardigheid. Twee keer in de week krijgen ze gym van meester Nick. Naast dit drukke aanbod zijn er ook nog leuke uitstapjes naar o.a. de VAK.

We werken in niveaugroepen bij alle vakken, na de korte instructie gaan kinderen aan het werk. Kinderen die behoefte hebben aan extra uitleg gaan met de leerkracht aan de slag, klassikaal en/of met de juf aan de instructietafel.

In de groep werken we met een groen en rood kaartje. Groen dan kan je doorwerken en rood dan is er een probleem. Zo weet de juf waar hulp geboden moet worden.

Aan het begin van de les stellen we onszelf een doel en proberen dit te halen. Iedereen kan en mag een ander doel hebben en doelen kunnen bijgesteld worden. Het is iedere keer weer spannend of je jouw doel verbetert.

In de klas hebben we een thematafel waar allerlei spulletjes en boeken tentoon gesteld worden. Alles op de tafel heeft met het thema te maken waarmee we aan het werk zijn. De kinderen worden daarbij actief betrokken.

Schooljaar 2016-2017 is  een spannend en druk jaar. Samen maken we er een fijn en leerzaam jaar van.

Juf Christa & Juf Janine

groep-6-1