Groep 5 2017-2018

Samen met de kinderen van groep 5 willen wij u een korte rondleiding geven in wat er zoal gedaan wordt in onze groep. Wij zijn een groep van 27 kinderen en krijgen les van juf Caroline en juf Hélèn.

Wij nemen de BRON heel serieus. Elke dag worden we eraan herinnerd: Beleefd, Rustig, Ook aardig en Netjes zijn. We zijn een groep en daar horen afspraken bij. Deze hangen in de klas als herinnering aan wat we precies hebben afgesproken. Zo wordt het voor iedereen fijn op school. Als we het naar onze zin hebben in de groep leren we ook beter!

Iedere morgen en middag begint groep 5 met een kwartier lezen. De kinderen maken zo veel leeskilometers. We gaan regelmatig naar onze eigen schoolbibliotheek De Vindplaats om onze boeken te ruilen.

We leren in onze groep Rekenen, Taal, Spelling en dit jaar ook zaakvakken zoals Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuur en Techniek en nog veel meer andere vakken. Zo leren we bij Verkeer hoe we goed moeten opletten, overdag maar ook in het donker. Doordat we voor het vijfde jaar Engels krijgen, spreken we al aardig wat Engelse zinnetjes met elkaar. We verkennen de omgeving van Delft door allerlei leuke activiteiten van de VAK.

Bedoeld om te schitteren! Ieder van ons heeft een talent, iets waarin hij of zij goed is. Dat weten we van elkaar. We leren daarom in gedifferentieerde groepen en werken met verlengde instructie om zo met ieders onderwijsbehoefte rekening te houden. Om ervoor te zorgen dat we altijd door kunnen werken, hebben we een rood en groen kaartje op onze tafels liggen. Dan kan de juf zien of we een vraag hebben. Op zo’n moment kan de juf of een klasgenootje helpen zonder dat de les wordt verstoord. We zingen liedjes uit Trefwoord en lezen verhalen uit de Bijbel en spiegelverhalen uit het leven van nu. Omdat het goed is om verhalen te horen, wordt dagelijks voorgelezen. Ook kijken we wekelijks naar het Jeugdjournaal om te zien en te horen wat er gebeurt in Nederland en de rest van de wereld.

Een Gezonde School, dat zijn wij!  Dat betekent: bewegen bij de gymles en tussen de andere lessen door. Ook onze fruitdagen op woensdag, donderdag en vrijdag dragen bij aan een gezonde school. Dat alles zorgt ervoor dat we nog beter kunnen leren. We gaan er ook nog een lessenserie over doen.

We werken in groep 5 doelgericht. We stellen onszelf doelen en proberen deze te halen. Iedereen kan en mag werken aan een persoonlijk doel. Het blijft spannend om je eigen record te verbeteren!