Groep 4 2017-2018

Op een school in Tanthof-West,
waar we allemaal leven,
is een hele leuke klas,
luister maar eens even…

Een mooie, aangepaste versie van ons schoollied als inleiding op dit stukje.
Want het is echt waar: we hebben een leuke klas!

Onze groep bestaat uit 31 lieve, grappige, enthousiaste en leergierige kinderen.
Er zijn twee leerkrachten: Simone (werkt op maandag en dinsdag) en Janneke (werkt op woensdag, donderdag en vrijdag). Aan het begin van de week hebben we ondersteuning van MBO-stagiaire Amber en aan het einde van de week hebben we ondersteuning van MBO-stagiaire Bella en PABO- student Nicky.

Gedurende de week komen er verschillende vakken aan bod. Iedere dag aan het begin van de ochtend doen we een activiteit uit Trefwoord, onze Godsdienstmethode. We besteden elke dag veel tijd aan Taal, Spelling en Lezen. Iedere dag houden we ons minimaal een uur bezig met Rekenen. Daarnaast hebben we vakken als Schrijven, Verkeer, Engels, Crea, Natuur en Goed Gedaan (sociale vaardigheden). Twee keer per week hebben we Gym van vakleerkracht Nick.

Tussen de lessen door besteden we ook ruimschoots aandacht aan bewegen met programma’s als Fit en Vaardig en Smartbreaks en natuurlijk is er ook de pauze waarin we – weer of geen weer – een kwartier naar buiten gaan.

En soms …… is er zélfs tijd om even heerlijk ‘gewoon lekker te spelen’.

We zijn nu zo’n twee à drie maanden bezig en we kunnen wel stellen dat we elkaar nu goed kennen. Doordat de kinderen in groepjes zitten, wordt er gemakkelijk contact gelegd. We laten bij veel opdrachten de leerlingen samenwerken in tafelgroepjes, in tweetallen of drietallen. We zijn er trots op hoe goed deze kinderen kunnen samenwerken en daardoor leren van elkaar.

Verder proberen we ook tijd te maken voor activiteiten buiten school, zoals een ochtend naar het (herfst)bos. Heel fijn van deze groep is dat de ouders erg betrokken zijn. Als we ouders nodig hebben om kinderen heen en weer naar het bos te rijden, voor te lezen of om een muur te verven, hoeven we het maar te vragen. Geweldig !!!!
In december staat er een uitstapje gepland naar de schaatsbaan én naar een verzorgingstehuis om kerstliedjes met en voor de bewoners te zingen.

Kortom : Op een school in Tanthof-West is een hele leuke klas …

… en we zijn blij dat wij daar de leerkrachten van mogen zijn !

Met vriendelijke groet, Janneke en Simone