Groep 2/3 2016-2017

Onze groep telt 22 leerlingen en twee leerkrachten:  juf Simone ( maandag en dinsdag)  en juf Janneke ( woensdag t/m vrijdag) . Ook zijn er 2 stagiaires : juf Dascha op maandag en dinsdag en meester Max op donderdag en vrijdag.groep-2-3

We zijn heel blij met de extra ondersteuning van juf Rina:  Ruim een uur per dag komt zij om kinderen extra instructie te geven, lesstof te herhalen of voor te bereiden !

In de geschiedenis van De Bron is het niet eerder voorgekomen dat we met een combinatiegroep 2-3 werken. Aanleiding was het leerlingenaantal: om tot een goede verdeling van de aantallen te komen en te voorkomen dat groep 3 te groot zou worden is gekozen voor deze samenstelling. Wij, Janneke en Simone, vinden het een enorm spannende en vooral leuke uitdaging om van twee groepen, die toch normaal gesproken een ‘eigen’ aanpak hebben, één groep te maken waarbij ieder kind het onderwijs krijgt waar hij recht op heeft. Vooraf hebben we ons goed verdiept in ervaringen van andere scholen, een cursusdag gevolgd bij  SONeducatie, op bezoek geweest bij een andere school en verschillende gesprekken gehad met ervaringsdeskundigen.Onze ruime ervaring in groep 1-2, in groep 3 en hogere groepen zal ons zeker van pas komen.De aandacht voor de leerlingen van groep 2 kunnen we als volgt samenvatten:We bieden in onze klas een zo uitdagend mogelijke leeromgeving, waarin de kinderen met enthousiasme bezig kunnen zijn om zich te ontwikkelen. Ieder kind zo veel mogelijk in eigen tempo en op eigen niveau. We werken met ontwikkelingsleerlijnen en elke week houden we ons aan omschreven doelen op de acht verschillende  ontwikkelingsgebieden. Door driemaandelijkse observaties bewaken we de ontwikkeling per kind en sluiten daar op aan in ons onderwijsaanbod.

Iedere ochtend beginnen we in de kring, vervolgens spelen en werken we in de klas aan tafels of in de hoeken en kunnen de kinderen buitenspelen of spelen in de gymzaal. Tijdens de speel/werkles krijgen de kinderen opdrachten. Dit zijn verwerkingen van wat ze tijdens de kring (of kleine kring) hebben geleerd. Denk hierbij aan taalactiviteiten, voorbereidend rekenen en motorische vaardigheden. We passen de opdrachten aan aan het ontwikkelingsniveau van het individuele kind. Dit betekent per kind een verschillend aanbod of dat we per kind verschillende eisen aan het resultaat stellen.

We werken en spelen altijd rondom een thema. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. De eerste weken hebben we veel tijd besteed aan het leren van de regels en routines én aan het  goed leren kennen van elkaar. In september starten we met het thema “wonen” , vervolgens zullen aan bod komen: Kinderboekenweek, Herfst, Sinterklaas en Kerst.

groep 2-3

De aandacht voor de leerlingen van groep 3 kunnen we als volgt samenvatten:

De kinderen van groep 3 gaan  leren lezen met de methode Veilig Leren Lezen, leren schrijven met de methode Schrijven in de basisschool en rekenen met de methode Alles Telt. Natuurlijk zijn er nog meer vakken waar we over en ook van elkaar gaan leren. Dat zijn verkeer, natuur/biologie, Engels, handvaardigheid, tekenen, muziek, techniek en gym. Elke dag staat er lezen, rekenen en schrijven op het programma.  ’s Middags een circuit of werken we van het kiesbord . Hier staat o.a. het leren van elkaar en het verder uitwerken van het geleerde centraal. Natuurlijk is er nog gelegenheid om “gewoon” ‘  lekker te spelen. Ons rooster is zo samengesteld dat er voldoende aandacht is voor beide groepen en natuurlijk investeren we in het zelfstandig werken van de kinderen. Ook proberen we zo veel als mogelijk het groepsgevoel te ontwikkelen door veel activiteiten te koppelen zoals bijvoorbeeld de start in de kring aan de hand van Trefwoord, Engelse  lessen en samen gym van meester Nick. Leert groep 3 het woordje roos, dan leert groep 2 (ook) een opzegversje over een roos. Leert groep 3 het woordje vis dan knutselt groep 2 een mooie vis. Doet groep 2 een oefening t.a.v. fonemisch bewustzijn, dan doet groep 3 mee, zij kunnen die herhaling goed gebruiken.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit een leerzaam, gezellig en onderwijsvernieuwend schooljaar wordt.

Met vriendelijke groet,
Janneke en Simone

groep-2-3-1