Het spel is een belangrijk facet in de kleuterperiode. In de kleutergroep dragen we zorg voor de omgeving en proberen we deze zo in te richten dat het kind allerlei voorwerpen spelend kan hanteren. Kort gezegd: spelen is leren!gr1gekkebekkenAl spelend wordt de ontwikkeling gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek, expressie, sociale vaardigheden en zelfstandigheid. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Dit zorgt ervoor dat een kind weet waar het aan toe is, zodat het zich veilig kan voelen op school.

We werken aan de hand van thema’s als gezondheid, seizoenen, feesten en beroepen. Wij proberen zo veel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen. Door zo te werken, ontdekt het kind de wereld om zich heen en maakt zich begrippen en vaardigheden eigen die nodig zijn om te leren lezen, schrijven en rekenen.