Welkom op de site van PC basisschool De Bron in Delft

Fijn dat u de site van de school bezoekt. PC Basisschool De Bron is een open protestants-christelijke school, die door Wilma van der Leeden met veel plezier geleid wordt.

De Bron, dé school voor ieder kind dat wil schitteren in de 21e eeuw, is het motto waar alle medewerkers zich dagelijks voor inzetten. Vanuit onze protestants-christelijke visie, waarin wij uitdragen dat God’s schepping waardevol is, geven we invulling aan het overbrengen van normen en waarden. Dat doen we onder de paraplu van de letters van onze school: de B staat voor Beleefd, de R voor Rustig, de O voor Ook Aardig en de N voor Netjes. Hier schenken we dagelijks aandacht aan en iedere eerste maandag van de maand dragen we een polsbandje met de tekst Ik ben BRON.

Naast de godsdienstlessen en de sociaal-emotionele ontwikkeling besteden we in alle groepen aandacht aan de basisvakken rekenen, taal, lezen, schrijven en Engels. In de groepen 1 en 2 worden alle vakken thematisch aangeboden, in de hogere groepen meer methodisch. In de groepen 6, 7 en 8 worden de verwerkingen van rekenen, taal en spelling niet meer in schriften geschreven, maar op Snappet tablets gedaan. Hierdoor ontstaat ruimte voor de noodzakelijke differentiatie. Natuurlijk wordt ook onze omgeving niet vergeten. Om die te begrijpen hebben we kennis nodig van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Steeds vaker worden deze vakken aangeboden binnen het onderzoekend en ontwerpend leren, waarbij kinderen worden uitgedaagd zelf ontdekkingen te doen. Tot slot is er wekelijks aandacht voor de creatieve vakken. We zijn er trots op dat de kinderen bij ons op school in groep 7 of 8 bij het vak muziek het notenschrift leren kennen en gebruiken.

Naast het aanbod binnen de groepen hebben we voor getalenteerde leerlingen één keer per week uitdagende modules, die aangeboden worden in de plusklas. Heeft uw kind extra aandacht en ondersteuning nodig, dan kan dat ook buiten de groep worden aangeboden. Uw kind wordt in een klein groepje geholpen op een specifiek onderdeel van het onderwijs.

We werken samen met externe instanties, die ons helpen bij het aanbieden van diverse vakken. Zo hechten we veel belang aan leesplezier. Om dat te bevorderen hebben we sinds 2016 de beschikking over een volledig ingerichte actuele en moderne bibliotheek, die we in samenwerking met DOK Delft onderhouden. Via de Vrije Akademie (VAK) komen alle kinderen in aanraking met diverse kunstdisciplines. Daarnaast vermelden we met trots dat De Bron het vignet ‘Gezonde school’ heeft gekregen. Kortom, binnen de Bron is aandacht voor alle aspecten van de maatschappij in de 21e eeuw, waarbij ieder zijn eigen talenten mag en kan ontwikkelen.

Als u op zoek bent naar een goede basisschool voor uw kind, dan nodig ik u van harte uit voor een kennismakingsgesprek. U ontvangt dan informatie over de gang van zaken op De Bron en een rondleiding zal niet ontbreken. Ik vind het ook heel leuk om dan niet alleen met de ouders, maar ook met het kind kennis te maken.

Kijkt u gerust verder op deze website. Voor onze ouders en kinderen geeft de site veel informatie. Zo vindt u op deze site informatie over onze visie op onderwijs, over ‘Zo gaan we met elkaar om’, de manier waarop we voor iedereen een veilige omgeving willen scheppen, informatie van de ouderraad en de medezeggenschapsraad en natuurlijk de klassenpagina’s met leuke foto’s.

Als u nog vragen hebt naar aanleiding van deze site, of u heeft belangstelling voor een rondleiding, dan kunt u mij bellen (0152617670) of mailen (directie.debron@scodelft.nl). Ik heet u van harte welkom.

Wilma van der Leeden
Schoolleider
SCODelft-weblabel-horizontaal.inddGEZONDE SCHOOL_logo_cmyk